مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

گفتگو

نوجوانان برای کسب هویت “شبکه های اجتماعی” را جایگزین “جامعه” نموده اند

اعتراضات چند هفته اخیر غالباٌ به عنوان کنشی از سمت نسل جدید مطرح می‌شود. عده‌ای وجود ضعف‌ها و کمبودها در حوزه نوجوان را موجب به وجود آمدن چنین کنشی از سوی نوجوانان می‌دانند. کم‌کاری دستگاه‌های فرهنگی،…

جدیدترین مقاله های مدیریتی

راهکارهای سازمانی

بهبود فرآیند چیست؟

بهبود فرآیند های کسب و کار یا Business Process Improvement شناسایی مداوم، تجزیه و تحلیل، تغییر و…

گزارش رویداد

تحلیل های مدیریتی

جدید ترین کتابهای مدیریتی

نرم‌افزارهای سازمانی

سخنرانی‌های TED

برنامه های تلویزیونی

گفتگو

تحول دیجیتال

بازاریابی و فروش

مدیریت و رهبری

نوآوری و خلاقیت

مدیریت منابع انسانی

مدیریت استراتژیک