مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

رویداد تدکس دانشگاه تهران 24 تیرماه 1401 با شعار منبع الهام برگزار می‌شود.

رویداد تدکس دانشگاه تهران، ۲۴ تیرماه ۱۴۰۱ با شعار «منبع الهام» به صورت آنلاین برگزار می‌شود. این همایش با همکاری و انرژی افراد مستعد و مبتکری اجرا می‌شود که داوطلبانه با تیم برگزاری…