مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور رده

مطالب آموزشی

آیا انجام وظایفی که خارج از شرح وظایف شغلی‌مان است، کار درستی است؟ [HBR]

مشاور عزیز، مدتی ‌است که به دلیل شرایط بحرانی کرونا و افزایش تعداد مرخصی ها، گاهی مجبور می شوم بخشی از وظایف همکارهایم را انجام دهم که بعضی از آنها اصلا در محدوده وظایف من نیست.همکارانم…