مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

نهایت مزیت رقابتی/دیدگاه چالشی در مورد پایدار بودن مزیت رقابتی

0 54

دراین کتاب دربارۀ لزوم اجتناب مدیران اجرایی از مبنا قراردادن این مفهوم مزیت رقابتی پایدار در استراتژی‌هایشان صحبت می‌شود و ریتا مک‌گراث دیدگاه استراتژی بر مبنای مزیت رقابتی ناپایدار و موقت را مطرح می‌کند. این کتاب با مبنا قراردادن مجموعۀ جدیدی از فرضیه‌ها دربارۀ رخدادهای دنیای کسب‌وکار، راهنمای خودآموز جدیدی در استراتژی است و به شما نشان خواهد داد که چگونه برخی از موفق‌ترین شرکت‌های جهان با وجود ناپایدار بودن مزیت‌ها به رقابت می‌پردازند و موفق می‌شوند.

در راستای تغییرات روزافزونی که کسب و کارها را فراگرفته است، مهم است که بپذیریم که ابزارهای معمول معرفی شده در مدیریت استراتژیکِ متداول –که مربوط به محیط های باثبات هستند- دیگر برای این گونه کسب و کارها، قابل به کارگیری نیستند.

نویسنده درنظردارد تا نشان دهد که “مزیت رقابتی پایدار” دیگر تنها راهکار در چنین شرایطی نیست بلکه برعکس”مزیت رقابتی ناپایدار”راهی است که می تواند توسط کسب و کارها به کار گرفته شود به ویژه اگر با محیط کسب و کار شدیدا تغییرپذیر مواجه باشند.

مزیت رقابتی ای که به طور مداوم با تغییر محیط، هوشمندانه با محیط تطبیق پیدا کرده و گاه مزیت های قبلی را در صورت ضرورت رها می کند. برای آفرینش این مزیت، نیاز است تا سازمان برخی مقدمات و شرایط –عمدتا ذهنی- را فراهم کند.
در پایان این کتاب، بخشی دارد برای به کارگیری اصول اشاره شده در کتاب، در زندگی شخصی.
بخوانید و لذت ببرید.

مشاهده جزئیات بیشتر از کتاب در سایت ناشر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.