مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

تئوری فازهای عمل ؛ نائل آمدن به اهداف سازمان درپرتو توجه به منابع انسانی سازمان[ فاطمه قیطرانی ]

0 62

تئوری چرخه یا فازهای عمل که توسط هکاسن و گولویتزر (1987) ارائه شد، به مراحل تعقیب هدف در سازمان توسط افراد اشاره دارد و از دیگر تئوری ها، مانند تئوری تعیین هدف (لاک و لاتام، 1990) (اهداف واضح و بازخورد مناسب، به کارمندان انگیزه می‌دهند.

نشانی در شبکه اجتماعی تلگرام : aliseyyednaghavi @

تلاش در مسیر هدف منبع اصلی برای ایجاد انگیزه است و انگیزه به نوبه‌ی خود عملکرد را بهبود می‌بخشد. پس هر قدر هدف دشوارتر و مشخص‌تر باشد، افراد برای دست‌یابی به آن، تمایل بیشتری به انجام کار سخت‌تر از خود نشان خواهند داد.) و نظریه انتظار ( روم، 1964) که تنها بر مراحل اجرایی هدف توسط اهداف تمرکز داشتند، رویکرد جامع تری دارد و به طور انحصاری بر روی درونی سازی اهداف توسط افراد تمرکز می کند.

از جذابیت مدیریت کارمندان تا تحقق ماموریت سازمان

هنگام جذب، انتخاب، جامعه پذیر نمودن و مدیریت کارکنان باید در مورد چگونگی آن اندیشید و صلاحیتهایی در مدیران باید ایجاد گردد ؛ مانند صلاحیت جذب و انتخاب کارکنان برای مشاغل خاص. صلاحیت شناخت درست از اهداف سازمان و تدوین برنامه های آموزشی برای آنها؛ و … .

در واقع اجتماعی سازی و آموزش هایی که خود کارآیی کارکنان را تقویت می کند و نقش های کاری را روشن می کند ، سبب تقویت انگیزه های خودمختار و و تعهد سازمانی می گردد( بیور و همکاران، 2007؛ کوواس، 2014).

نقش بازخورد در این میان بسیار مهم است و باید در مورد نقش و میزان تاثیر انها در پیشبرد اهداف سازمان گزارش داده شود، در غیر اینصورت بر اساس تئوری انتظار، ممکن است افراد در برابر تلاش خود برای رسین به اهداف، از انگیزش درونی بهره مند نشوند.

یکپارچه سازی چرایی اهداف در سطح سازمانی و چگونگی دستیابی به اهداف در سطح فرد

این امر نیز نیازمند توجه به فاکتورهای رفتاریمانند توجه به استقلال کارکنان در کار ، سازماندهی فرصتی برای کارکنان در جهت درونی کردن اهداف سازمانی و ایجاد ساز و کارهای غنی سازی اهداف شغل و تناسب شغل و سازمان است. این فرایندها زمانبر هستند و نیازمند سطح بالایی از مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها .

نتایج سطح فردی:

نتایج درونی سازی هدف توسط افراد، به بهبود نیت های اجرایی شامل عملکرد فردی بهینه و همچنین توسعه تعهد به سازمان منجر می شود که بر روی تحقق اهداف سازمانی تاثیر مستقیم دارد. همچنین افزایش موفقیت فردی، تیمی و سازمانی را در پی خواهد داشت . این عوامل خود نوع دیگری از قابلیتهای پویا هستند که موجب سازگاری منبع مهم سازمان یعنی منابع انسانی گردیده و قابلیت سازمان برای پاسخگویی به محیط متغیر را افزایش می دهند.

بخش تحلیل و پژوهش آکادمی مدیریت منابع انسانی

فاطمه قیطرانی

مدرس و پژوهشگر حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی
کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- رفتار سازمانی
دانشگاه علامه طباطبایی

برای مطالعه متن کامل این مقاله به گروه آکادمی مدیریت منابع انسانی مراجعه فرمائید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.