مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور رده

مصاحبه

بحران کرونا باعث تحول در آموزش از راه‌دور شده است ؛گفتگو با دکتر احسان قبول

مدیر دفتر همکاریهای علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: سوق یافتن دانشگاهها به اجرای برنامه‌های آموزشی از طریق فضای مجازی و راه‌دور بخاطر ضرورت رعایت…

یا کاری نکنیم، یا همه اصلاحات اقتصادی را با هم انجام دهیم؛[گفتگو با دکتر نیکو اقبال]

در اینکه اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات اساسی دارد شکی نیست، اما سختی اولویت‌بندی این‌گونه اصلاحات، موجب تعویق انجام آن می‌شود. یک اقتصاددان معتقد است نگاه بخشی به اقتصاد، نمی‌تواند مسائل…

پیشنهادی برای بیرون کشیدن کشور از رکود؛گفتگو با پروفسورعلی نقی مشایخی

یک اقتصاددان با بیان اینکه دولت راهی جز انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی ندارد گفت:‌ این نگرانی وجود دارد که این موضوع راهی برای پوشش کم کاری‌ها شود چرا که برای اصلاح ساختار…