مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور رده

تحلیل های مدیریتی

تأثیرات احتمالی همه گیر COVID-19 در اقتصادهای در حال توسعه چیست؟ /بخش دوم[دکتر سعید خزائی]

دراین مقاله ، تأثیرات اقتصادی احتمالی وجود دارد و اقدامات لازم برای به حداقل رساندن اختلال در فقرا و آسیب پذیرها ضروری است. بخش اول اثرات کوتاه مدت را بررسی می کند ،…

تأثیرات احتمالی همه گیر COVID-19 در اقتصادهای در حال توسعه چیست؟/بخش نخست [دکتر سعید…

دراین مقاله ، تأثیرات اقتصادی احتمالی وجود دارد و اقدامات لازم برای به حداقل رساندن اختلال در فقرا و آسیب پذیرها ضروری است. بخش اول اثرات کوتاه مدت را بررسی می کند ،…