مرور رده

منابع انسانی

همزمان با هفته سلامت روان؛۸ راهی که مدیران می‌توانند به حفظ سلامت روانی کارکنان کمک…

حتی در بی‌ثبات‌ترین زمان‌ها، نقش مدیران، (حمایت افراد گروه کاری که حمایت سلامت روانی کارمندان را نیز در بر می‌گیرد)، به‌قوت خود باقی است. خبر خوب این است که بسیاری…

استراتژی های اشتباه مدیریت منابع انسانی ؛ کارمند سازی برای رقبا یا توسعه سازمانی؟[نوید…

تعداد بسیار زیادی از شرکت های کوچک و بزرگ که در شرایط اقتصادی کنونی با کمبود بودجه مواجه شده اند که اقدام به طراحی استراتژی های خاصی نموده اند. یکی از این استراتژی…