مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

کتاب مرجع کاربردی رویکرد سیستمی در مدیریت انرژی منتشر شد

0 54

کتاب «مرجع کاربردی رویکرد سیستمی در مدیریت انرژی» اثر فرزاد رحیمی موگویی، می‌کوشد با دیدگاهی کاربردی، نوین و رویکردی سیستماتیک، پیاده سازی فرآیند مدیریت انرژی در ساختمان را بیان نماید.

ویژگی اصلی این کتاب و یکی از مهم ترین مزیّت های این مجموعه، که در کتاب های منتشر شده در این خصوص تاکنون کمتر دیده شده است، ارائه تعداد زیادی از چک لیست ها، پرسشنامه ها و فرم های مرتبط با پیاده سازی، استقرار و ممیّزی سیستم جامع مدیریت انرژی در ساختمان جهت آشنایی بهتر و استفاده اثربخش و کاربردی توسّط فعّالان این حوزه می باشد.

به همین دلیل، تمام افراد علاقمند به فعّالیّت در سیستم مدیریت انرژی ساختمان از جمله کارشناسان برنامه ریزی و مدیریت انرژی، کارشناسان پیاده سازی، استقرار و ممیّزی استانداردها و سیستم های انرژی، دانشجویان رشته های مهندسی صنایع و مدیریت انرژی، کاربران و مدیران ساختمان ها از مخاطبان اصلی این کتاب خواهند بود.

درباره کتاب:

در این مجموعه سعی شده است جنبه های مختلف مؤثّر در مدیریت انرژی در بخش ساختمان، به مثابه قطعات تشکیل دهنده این پازل، به صورت جامع، سیستماتیک و در عین حال کاربردی، در قالب 5 فصل تشریح گردد.

در فصل نخست، با ذکر آمار و اطّلاعات دقیق مربوط به ترازنامه انرژی کشور، مروری بر وضعیّت بخش انرژی کشور و جهان در حوزه های گوناگون انجام شده است. استفاده از مطالب این فصل که در قالب جداول و نمودارهای متعدّد به بیان شرح حال وضعیّت بخش های مختلف تولید، تبدیل، انتقال و مصرف انواع حامل های انرژی فسیلی، تجدیدپذیر و هسته ای پرداخته شده، می تواند در ایجاد ساختار ذهنی صحیح و جامع از روند موجود و کنونی بخش انرژی کشور و همچنین جهان مفید واقع گردد.

در فصل دوم، ضمن معرّفی سیستم مدیریت انرژی و همچنین استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011، به تشریح مراحل فرآیند پیاده سازی و استقرار این استاندارد مهم و کاربردی پرداخته شده است. همچنین در پایان این فصل، نمونه چک لیست های کاربردی جهت استفاده در ممیّزی این استاندارد ارائه شده است.

فصل سوم با معرّفی تاریخچه ای از مقرّرات ملّی ساختمان و به ویژه مبحث 19 مقرّرات ملّی ساختمان در کشور آغاز شده و در ادامه، ضمن تشریح کامل و کاربردی تمامی موارد، مواد و بندهای مبحث 19 مقرّرات ملّی ساختمان، در قالب چندین پیوست، نمونه چک لیست های مختلف مربوط به اجرای این مبحث در ساختمان آورده شده است.

در فصل چهارم به تشریح مفهوم ممیّزی انرژی و انواع آن (ممیّزی انرژی سریع و ممیّزی انرژی تفصیلی) پرداخته و در ادامه، ضمن اشاره به مراحل فرآیند به کارگیری این مفهوم و ابزارهای لازم در پیاده سازی آن، در قالب سه پیوست، نمونه پرسشنامه ها و چک لیست های مختلف مربوط به ممیّزی انرژی در ساختمان ارائه گردیده است.

در فصل پنجم و آخر نیز ابتدا پیشینه تدوین شناسنامه انرژی در ایران و جهان تشریح و ضمن اشاره به انواع شناسنامه انرژی ساختمان و مراحل تدوین آن، شناسنامه فنّی و ملکی ساختمان معرّفی و در انتها نیز نمونه فرم های مربوط به آن آمده است.

کتاب مرجع کاربردی رویکرد سیستمی در مدیریت انرژی

نویسنده: فرزاد رحیمی موگویی

ناشر: کلیدآموزش

قطع : وزیری

شابک : 5-286-274-600-978

لینک کتاب در سایت ناشر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.