مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

سازمان شما شبیه خودتان است!;اصل آینه در دنیای مدیریت[دکترعلیرضاکوشکی]

surreal enigmatic picture on canvas
0 48

رفتار و اعمال مدیران و رهبران در سازمان به مراتب از گفتار و توصیه های شفاهی آنها بلندتر و تاثیر گذارتر است ومنشور اخلاقی و مرامنامه ها سازمانی در مقابل عمل صواب و غیر صواب مدیران سازمانی از حداقل اثر گذاری برخوردار هستند.

دلیل هر اتفاق خوب یا بدی در سازمان ها و شرکت ها را می توان از منظر اصل آینه نیز بررسی کرد که در بسیار مواقع راهگشا خواهد بود.

اگر مدیری بی نظم است، توقع رعایت نظم و احترام به مقررات از سوی زیر دستان، توقعی بیهوده است.
چرایی عدم احترام به ارباب رجوع در برخی سازمان ها را میتوان در عدم احترام مدیران سازمان نسبت به کارکنان مشاهده نمود.

نتیجه اخلاقی: مدیران و رهبران الگو هستند و آینه تمام نمای فعالیت های سازمان

حال می توان به برخی مشکلات سازمانی از این منظر هم نگاه کرد.
چرا فساد در برخی شرکت ها وجود دارد؟
چرا ناامیدی در برخی سازمان ها زیاد است؟
چرا ارزش فعالیت های علمی کم شده است؟
چرا رابطه جای ضابطه را گرفته است؟


با استفاده از تفکر سیستمی است که میتوان اصل آینه در قالب نسخه های درمانی برای حل مشکلات سازمانی به کار بست.


اولین مسیر اصلاح اینست که مدیران و رهبران سازمانی خود را در آینه ببیند و مشکلات را در قامت، ظاهر و اعمال خود جستجو نمایند.
و اگر چنین نشود:
هر اقدام اصلاحی؛ بدون نتیجه بوده یا در بهترین حالت حداقل نتیجه را به همراه خواهد داشت.
حقیقتا اگر غیر از این بود چه می شد؟
والسلام

دکترعلیرضاکوشکی_جهرمی

دکترعلیرضاکوشکی جهرمی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
دکترای مدیریت دولتی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.