مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور رده

بازار نشر

151 ایده سریع تبلیغات

بدون اینکه پول زیادی خرج کنید نویسنده:جین جواچیممترجم:بابک حاجیانناشر:شرکت چاپ و نشر بازرگانی تبلیغات و بازاریابی موثر ، بدون خون و خونریزی درباره تبلیغات

راه و رسم مربیگری

اگر در مقام مدیر در کسب‏ وکاری مشغول به کارید یا به هر نحو مسئولیت تعدادی از همکارانتان را بر عهده دارید و آن ‏قدر متواضعید که فکر می‏ کنید می‏ توانید بهتر از این با همکارانتان تعامل