مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور رده

سیاسی

آن روی سکه ناآرامی‌های آمریکا؛اعتراضات اجتماعی با ریشه‌های اقتصادی

بعد از انتشار فیلم دردناک جان دادن جورج فلوید زیر زانوی پلیس آمریکا، معترضان با شعار «جان سیاه‌پوستان مهم است» به خیابان آمده‌اند؛ رویداد رقت برانگیزی که کبریتی بر انبار باروت مطالبات…