مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور رده

دانشگاه

بحران کرونا باعث تحول در آموزش از راه‌دور شده است ؛گفتگو با دکتر احسان قبول

مدیر دفتر همکاریهای علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: سوق یافتن دانشگاهها به اجرای برنامه‌های آموزشی از طریق فضای مجازی و راه‌دور بخاطر ضرورت رعایت…