مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

کارگاه آنلاین رفتار شناسی و رمز گشایی از کدهای رفتاری DISC

6 اسفند 1400 ؛ مدرس دکتر مهدی صمیمی

0 402

در کارگـاه رفتار شناسی و رمز گشایی از کدهای رفتاری DISC سـعی خواهـد شـد تـا تفـاوت رفتارهـای فردی در افراد مختلف،که همانا کلید موفقیت در برقراری ارتباط موثر است، مشـخص گـردد. شـناخت روش هـای برقـراری ارتباطـات موثرتر، به افراد کمک می کند تا نه تنها در روابط شغلی به خواسته هایشان برسند، بلکه در زندگی شخصی نیز موفق تر عمـل نماینـد

مدل دیسک چیست و چه کاربردی دارد؟

مدل علمی و کاربردی DISC اولیـن بار در سـال ۱۹۲۸ توسط دکتر مارستون استاد دانشگاه هاروارد و کلمبیا مطرح شد و بعـدها توسط متخصصین حوزه رفتارشـناسی توسعه پیدا کرد و در دهه اخـیر جز پکیج های مطـرح و کاربردی در کشـورهای توسـعه یافته می باشد. DISC فقط یک کارگاه آموزشی نیست؛  بلکه یک پکیـج یکپـارچه و بسـیار کارآمد است که به زعم انجمن مدیریت آمریکا در زمینه های:

  • حل مساله و تصمیم گیری
  • بهبود اثربخشی فردی
  • بهبود روابط بین فردی و اثربخشی تیم ها
  • مدیریت زمان
  • مدیریت تعارضات
  • ایجاد تیم های حرفه ای
  • و تغییرات سازمانی کاربرد دارد.

کارگاه آنلاین رفتار شناسی و رمز گشایی از کدهای رفتاری DISC

علاوه بر این، ابزار DISC در شناسایی سبک رهبری، افزایش فروش و ارتباط با مشتری، ارزیابی ریسک رفتاری افراد و بهبود روابط بین فردی کاربرد دارد.

از این پکیج به شکل گسـترده ای در سازمان های تراز اول جهانی استفاده می شود. پکیـج DISC پیشنهادی، که با تلاش پژوهشگران ایرانی، بومی و کاربردی شده است در شرکت ها و سازمان های زیادی اجرا گردیده و نظرسنجی از مدیران شرکت کننده در دوره و مدیران آموزش نشان از کارآمدی این پکیج دارد. پکیج DISC یک پکیج بین رشته ای است که با حوزه های روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت و طب سنتی در ارتباط است و قدرت، اثرگذاری، دقت و ثبات خود را در حوزه کسب وکار نشان داده است

فرهنگيان نيوز- تدبير

نتایج حاصل از کارگاه :

این کارگاه آموزشی افق های جدیدی را به روی شرکت کنندگان باز می نماید. در این کارگـاه سـعی خواهـد شـد تـا تفـاوت رفتارهـای فردی در افراد مختلف،که همانا کلید موفقیت در برقراری ارتباط موثر است، مشـخص گـردد. شـناخت روش هـای برقـراری ارتباطـات موثرتر، به افراد کمک می کند تا نه تنها در روابط شغلی به خواسته هایشان برسند، بلکه در زندگی شخصی نیز موفق تر عمـل نماینـد. با استفاده از ابزار جهانیDISC و تلفیق آن با مباحث مدیریتی درسازمان، مـدیران و کارشناسـان بـا اثربخشـی بیشـتری بـه رهبـری، مدیریت و کارکرد تیم خود خواهند پرداخت که نتیجه آن مدیریت بهتـر، همـاهنگی و برنامـه ریزی دقیـق تر و انجـام دادن پروژه هـا بـا کارایی بیشتر در زمان مقرر خواهد بود.

 

برنامه جلسات

جمعه 6 اسفند 1400 15:00:00 19:00:00
جمعه 6 اسفند 1400 19:00:00 21:00:00

مدرس :

Lospher Cook

دکتر مهدی صمیمی
مدیر موسسه “مدیریت دانش و توسعه فردی مبین”

لینک ثبت نام در کارگاه 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.