مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

چگونه حرفه ای بفروشیم / برنامه لایو خانم حنطوش زاده در اینستاگرام

0 44

چگونه حرفه ای بفروشیم / خانم مریم حنطوش زاده و خانم ریحانه روحانی

فارغ از اینکه کورونا باشد یا نه، بهرحال باید بلد باشیم فروشنده خوبی باشیم. و باز هم فارغ از فروش، ما باید بتونیم در متقاعد سازی خوب عمل کنیم. و فارغ از فروش چه محصول یا خدمات شما باید بتونید یک ایده یا عقیده را به طرف مقابل منتقل کنید. اونهم نه به شیوه های سنتی و با روش های فشار بر مشتری یا مخاطب . این چیزی است که قراره با ریحانه روحانی به عنوان یک فروشنده حرفه ای بهش بپردازیم


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.