مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

معرفی برنامه های اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی

0 37

اولین و بزرگترین وبینار ملی توسعه و تعالی منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی ” در روز پنجشنبه ، 10 مهر ماه 1399 برگزار خواهد گردید.
تمامی کارگاه ها و برنامه های کنفرانس اسفند ماه ۱۳۹۸، در قالب اولین و بزرگترین وبینار توسعه و تعالی منابع انسانی اجرا خواهد شد و تمامی شرکت کنندگان می توانند از تمامی کارگاهها، سخنرانیها، میزگردهای تخصصی، و ارائه مقالات برتر بهره ببرند.

با استعانت از خداوند متعال و با آرزوی صحت و سلامت برای شرکت کنندگان محترم در اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی، به استحضار می رساند :

برنامه های کنفرانس

تمامی کارگاه ها و برنامه های کنفرانس اسفند ماه 1398، در قالب اولین و بزرگترین وبینار توسعه و تعالی منابع انسانی اجرا خواهد شد و تمامی شرکت کنندگان می توانند از تمامی کارگاهها، سخنرانیها، میزگردهای تخصصی، و ارائه مقالات برتر بهره ببرند.

آموزشهای لازم برای دسترسی به سیستم وبینار برای شرکت کنندگان محترم و نیز در این گروه ارسال خواهد شد.

انشاالله گواهینامه های حضور و نیز گواهینامه های پذیرش مقالات منتخب و داوری شده بر اساس نویسندگانی که قبلا با آنان تماس گرفته شده است، برای آنان به صورت الکترونیکی به همراه کتابچه مقالات کنفرانس، ارسال خواهد گردید.

تمامی برنامه ها در ادامه جهت استحضار اطلاع رسانی شده است.

جناب آقای پرفسور سید مهدی الوانی ؛ ریاست محترم کنفرانس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان سخنرانی: یاری های علوم شناختی در مدیریت منابع انسانی
زمان: افتتاحیه وبینار، 10-8:30
مکان: سالن شماره 1
لینک ورود به سالن: Vc.atu.ac.ir/Shrm1

جناب آقای دکتر حسین سلیمی ؛ ریاست محترم دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان سخنرانی: خیر مقدم ریاست محترم دانشگاه علامه طباطبایی در مراسم افتتاحیه وبینار
زمان: افتتاحیه وبینار، 10-8:30
مکان: سالن شماره 1
لینک ورود به سالن:Vc.atu.ac.ir/Shrm1

سرکار خانم دکتر لعیا الفت ؛ ریاست محترم دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان سخنرانی: خیر مقدم در سخنرانی افتتاحیه وبینار
زمان: افتتاحیه وبینار، 10-8:30
مکان: سالن شماره 1
لینک ورود به سالن:Vc.atu.ac.ir/Shrm1

جناب آقای دکتر میر علی سید نقوی ؛ دبیر محترم علمی کنفرانس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان سخنرانی: سخنرانی افتتاحیه وبینار
زمان: افتتاحیه وبینار، 10-8:30
مکان: سالن شماره 1
لینک ورود به سالن:Vc.atu.ac.ir/Shrm1

جناب آقای دکتر آرین قلی پور؛ عضو هیات علمی دانشگاه تهران

عنوان سخنرانی: طراحی حقوق و مزایای عادلانه و انگیزاننده بر اساس مدل چهار عاملی (4P)
زمان: 11:30-10:30
مکان: سالن شماره 1
لینک ورود به سالن:Vc.atu.ac.ir/Shrm1

جناب آقای مهندس محمد باقر فاضلیان

عنوان سخنرانی در افتتاحیه وبینار:تجارب موفق هولدینگ دارویی گلرنگ در زمینه مدیریت منابع انسانی
زمان: افتتاحیه وبینار، 10-8:30
مکان: سالن شماره 1
لینک ورود به سالن:Vc.atu.ac.ir/Shrm1

سرکار خانم دکتر زهره دهدشتی شاهرخ؛ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان سخنرانی: چالشها و راهکارهای مدیریت منابع انسانی در بازاریابی
زمان: 11:30-10:30
مکان: سالن شماره 1
لینک ورود به سالن:Vc.atu.ac.ir/Shrm1

جناب آقای دکتر اکبر حسن پور؛ عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

عنوان سخنرانی: چالشها و فرصتهای تفاوت نسلهای کاری ؛ راهبرد مدیریتی
زمان: 11:30-10:30
مکان: سالن شماره 1
لینک ورود به سالن:Vc.atu.ac.ir/Shrm1

جناب آقای دکتر میر علی سید نقوی ؛ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان سخنرانی: تجربیات مدیریت منابع انسانی در اپیدمی کرونا
زمان: 11:30-10:30
مکان: سالن شماره 1
لینک ورود به سالن:Vc.atu.ac.ir/Shrm1

سرکار خانم دکتر محبوبه معماری؛ جناب آقای دکتر مسعود سعید پناه ؛ارائه تجربیات مدیران اجرایی شرکتها در زمینه کانون های ارزیابی و توسعه

عنوان ارائه : انتصاب مدیران با استفاده از کانون ارزیابی و با تاکید بر شایستگی های فنی و تخصصی در بانک ملت
زمان: 14:45-14:15
مکان: سالن شماره 1
لینک ورود به سالن:Vc.atu.ac.ir/Shrm1

جناب آقای دکتر همایون کرد از شرکت فولاد مبارکه اصفهان ؛ ارائه تجربیات مدیران اجرایی شرکتها در زمینه کانون های ارزیابی و توسعه

عنوان ارائه : نقش نگارش تحلیلی و مباحثه در فرایند استخدامی کانون ارزیابی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
زمان: 13:45-13:15
مکان: سالن شماره 1
لینک ورود به سالن:Vc.atu.ac.ir/Shrm1

جناب آقای دکتر محمد رضا رئیسی از شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد ؛ارائه تجربیات مدیران اجرایی شرکتها در زمینه کانون های ارزیابی و توسعه

عنوان ارائه : ارائه الگوی تطبیقی مدیران با محوریت کانون ارزیابی – تجربه شرکت توزیع برق نیروی شهرستان مشهد بر اساس بهینه کاوی شرکت BMW
زمان: 14:15-13:45
مکان: سالن شماره 1
لینک ورود به سالن:Vc.atu.ac.ir/Shrm1

جناب آقای دکتر علیرضا کوشکی جهرمی ؛ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان کارگاه تخصصی: کارگاه اصول و فنون مصاحبه استخدامی : ویژه مصاحبه کنندگان
زمان: 12:15-11:30
مکان: سالن شماره 1
لینک ورود به سالن:Vc.atu.ac.ir/Shrm1

سرکار خانم دکتر مرجان اعتمادی

عنوان کارگاه تخصصی: کارگاه آشنایی با مدل هی گروپ در ارزیابی و رتبه بندی مشاغل
زمان: 16:45-15:45
مکان: سالن شماره 2
لینک ورود به سالن: Vc.atu.ac.ir/Shrm2

جناب آقای ستاری ؛ کاندیدای دکتری مدیریت بازرگانی، رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان کارگاه تخصصی: کارگاه آشنایی با مدلهای مرسر و تاورز واتسون در ارزیابی و رتبه بندی مشاغل
زمان: 12:15-11:15
مکان: سالن شماره 2
لینک ورود به سالن: Vc.atu.ac.ir/Shrm2

جناب آقای میلاد شمس ؛ کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان کارگاه تخصصی:کارگاه راهکارهای افزایش اثربخشی کانونهای ارزیابی
زمان: 16:45-15:45
مکان: سالن شماره 3
لینک ورود به سالن:Vc.atu.ac.ir/Shrm3

مدرسان: جناب آقای توکل شرفی ، سرکار خانم سارا بهفر ؛ کاندیدای دکتری مدیریت بازرگانی- رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان کارگاه تخصصی: کارگاه تحلیل الگوهای رفتاری “پارادوکسهای شخصیت” – نسل جدید آزمون های شخصیت
زمان: 15:45-15
مکان: سالن شماره 3
لینک ورود به سالن:Vc.atu.ac.ir/Shrm3

سرکار خانم فاطمه قیطرانی

عنوان کارگاه تخصصی:کارگاه آگاهی از روندهای جدید پژوهشی در حوزه مدیریت منابع انسانی با تکنیکهای جستجوی پیشرفته در پایگاه های علمی
زمان: 16-15
مکان: سالن شماره 2
لینک ورود به سالن: Vc.atu.ac.ir/Shrm2

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.