مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

یک صد و سی و سومین دوره زبان انگلیسی بازرگانی

0 17

مرکز آموزش بازرگانی برگزار می کند

یک صد و سی و سومین دوره زبان انگلیسی بازرگانی 

تاریخ های تعیین سطح به شرح ذیل اعلام می گردد.

دوشنبه 16 اردیبهشت ساعت 17

پنج شنبه 19 اردیبهشت ساعت 10

چهارشنبه 25 اردیبهشت ساعت 17

جمعه 27 اردیبهشت ساعت 10

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.