مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

تاب‌آوری اجتماعی رمز پیروزی بر کرونا است

0 34

عضو مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت دانشگاه علوم پزشکی ایران تاب‌آوری اجتماعی را رمز پیروزی بر کرونا دانست و گفت: شکست زنجیره این ویروس نیازمند گسترش این تعامل اجتماعی و توسعه این تجربه هم زیستی هوشمندانه است.

دکتر نصیر دهقان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا اظهار داشت: از سوی دیگر، پاندمی اخیر کرونا در دنیا ما را با اهمیت مفهوم تاب آوری اجتماعی مواجه کرد که ناظر بر فرآیندهای روانی – اجتماعی بشر است. این تعامل می تواند به صورت رفتار مناسب با اعضای خانواده، گروه همسالان و البته سالمندان در داخل و خارج از منازل جلوه نماید.

وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت دیگر اینکه جدا از مقوله خود مراقبتی، بتوانیم دگر مراقبتی را نیز در منش زندگی مان نهادینه کنیم و با همدلی، اعتماد متقابل و همبستگی بتوانیم سرمایه اجتماعی مان را بیش از پیش ترمیم و بهبود داده تا از این گلوگاه به سلامت عبور نماییم.

عضو مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: در این مسیر نقش جوامع مدنی شامل انجمن های علمی، سازمان های مردم نهاد و خیریه ها، پر رنگ جلوه می کند و این مجموعه ها با مشارکت فعال خود در کنار بخش های دولتی و خصوصی، می تواند مردم را به سرمنزل مقصود برسانند.
دهقان ادامه داد: تاب آوری در مفهوم عام خود به صورت توانایی مقابله با شرایط دشوار و پاسخ انعطاف پذیر به فشارهای زندگی روزانه است. این ظرفیت مقاومت، می تواند ما را در برابر انواع تنش و استرس های زندگی واکسینه نماید.

وی بیان داشت: فرد تاب آور در تعادل زیستی روانی در شرایط دشوار جامعه، توانمند است و این بهبود تاب آوری منجر به پیشرفت افراد در به دست آوردن تفکر و مهارت خود مراقبتی خواهد شد.  
عضو مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: در واقع، تاب آوری جوامع شهری پایه و اساس اصلی پایداری کلیت یک جامعه در برابر بحران ها و حوادث غیرمترقبه است.  
دهقان ادامه داد: نتیجه مطالعات نشان می دهد که این مهارت، به متغیرهایی مانند مواجه شدن با عدم قطعیت، انعطاف پذیری، میزان پنهان سازی احتمال خطر و عوامل آسیب پذیر افراد وابستگی شدیدی دارد. همچنین، جوامع و افرادی که تنها به یک منبع اقتصادی – جتماعی متکی هستند از آنانی که منابع گوناگونی در اختیار دارند، تاب آوری کمتری خواهند داشت.


وی همچنین گفت: در سال های اخیر با گسترش جهانی شدن، شهرنشینی و البته سالمندی در سراسر جهان، تلاش انسان در راستای سازگاری و غلبه بر انواع خطر و سختی افزایش چشم گیری یافته است.


عضو مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: در واقع، تاب آوری جوامع شهری پایه و اساس اصلی پایداری کلیت یک جامعه در برابر بحران ها و حوادث غیرمترقبه است.  
دهقان ادامه داد: نتیجه مطالعات نشان می دهد که این مهارت، به متغیرهایی مانند مواجه شدن با عدم قطعیت، انعطاف پذیری، میزان پنهان سازی احتمال خطر و عوامل آسیب پذیر افراد وابستگی شدیدی دارد. همچنین، جوامع و افرادی که تنها به یک منبع اقتصادی – جتماعی متکی هستند از آنانی که منابع گوناگونی در اختیار دارند، تاب آوری کمتری خواهند داشت.

وی همچنین گفت: در سال های اخیر با گسترش جهانی شدن، شهرنشینی و البته سالمندی در سراسر جهان، تلاش انسان در راستای سازگاری و غلبه بر انواع خطر و سختی افزایش چشم گیری یافته است.

به گزارش ایرنا، کیانوش جهانپور رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز گذشته اعلام کرد: تاکنون ۶۲ هزار و ۵۸۹ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۱۳۳ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، فوت ناشی از این ویروس در کشور به سه هزار ۸۷۲ نفر رسید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.