مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

چرا در دنیا فشنگ به اندازه کافی هست اما ماسک نه ؟! [دکتر بهروز مرادی]

0 91

هرگز نگفته اند و نشنیده ایم که بگویند در یک جنگ، فشنگ و بمب کم آمده باشد و این علامت شکست پروژه ی انسان در برپایی زندگی صلح آمیز است. انسان آنچنان کارخانه ی تولید تسلیحات در سراسر جهان ایجاد نموده و ظرفیت تولید جنگ افزار کشنده ی انسانها را آنچنان توسعه بخشیده که کشتن انسان هرگز با هیچ وقفه ای مواجه نخواهد شد

ماسک ها کم آمده اند. در بریتانیای کبیر که سالیانی ۵۳ کشور را تحت استعمار خود داشت، ماسک ها کم آمده اند. در فرانسه مهد دموکراسی، در آلمان مهد فلسفه، در ایتالیا مهد تمدن باستان و حتا در آمریکا این ابرقدرت نظامی و تکنولوژی و غول ابزار ساز و ماشین تولید انبوه و دارنده ی یک چهارم تولید کل جهان نیر ماسک ها کم آمده اند.

کارزار ماسک ربایی اینک به جایی رسیده که ۲۰۰هزار ماسک‌ خریداری شده ی آلمان سر از آمریکا در می آورند. آری ماسک ها همه جا در همه ی کشورهای جهان کم آمده اند، اما هرگز نگفته اند و نشنیده ایم که بگویند در یک جنگ، فشنگ و بمب کم آمده باشد و این علامت شکست پروژه ی انسان در برپایی زندگی صلح آمیز است.

هرگز نگفته اند و نشنیده ایم که بگویند در یک جنگ، فشنگ و بمب کم آمده باشد و این علامت شکست پروژه ی انسان در برپایی زندگی صلح آمیز است.

دکتر بهروز مرادی | جامعه شناس

انسان آنچنان کارخانه ی تولید تسلیحات در سراسر جهان ایجاد نموده و آنقدر بمب و گلوله در انبارهای زیر زمین و در دل کوهها انباشته کرده و ظرفیت تولید جنگ افزار کشنده ی انسانها را آنچنان توسعه بخشیده که کشتن انسان هرگز با هیچ وقفه ای مواجه نخواهد شد.

تاکنون هیچ جنگی به خاطر کم آمدن فشنگ و بمب تعطیل و متوقف نشده است، چراکه انسان، ماهیت تولید را در خدمت ساخت جنگ افزار قرار داده و قدرت و شوکت خود را در تولید تسلیحات کارآمدتر تعریف می کند و از این پیشرفت ها در امکان کشتار دیگر انسانها به خود مباهات می کند و فخر می فروشد و این درست همان فاجعه ای است که این موجود ناآگاهِ کژی کننده ی غفلت زده از طریقت گرامیداشت انسان مشغول ارتکاب آن است.

انسانِ جنگ سالار از کشتن دهها میلیون نفر در دو جنگ جهانی درس نگرفت و کره ی زمین را به جای مکانی برای تجربه ی نیکویی، به انبار مهمات مبدل ساخته و تسلیحات ذخیره کرده اش قادر است ۳ بار کره ی زمین را نابود سازد، با اینهمه ماسک ها کم می آیند،

زیرا انسان قدرتمند زندگی را در خدمت مرگ و کشتار همنوعان خویش قرار داده و بودجه های کلانی که باید صرف زندگی شرافتمندانه شوند را صرف جنگ های ویرانگر و کشتار بی پایان انسانهای دیگر می کند.

انسان صاحب قدرت و ثروت پروژه ی زندگی را به خدمت جنگ و مرگ درآورده، درحالیکه برنامه ای برای محافظت از مردم و مراقبت های درمانی و پیشگیری از و مقابله ی به هنگام با بیماریهای غافلگیر کننده و حوادث ناگوار ندارد.

کرونا اکنون عکس این موجود خودشیفته ی دچار توهم قدرت و ثروت را در آینه به او نمایانده بدان امید که دست از سرکوب شرافت و آزادی و عدالت و مساوات اجتماعی بردارد و صلح را جایگزین جنگ و امنیت روانی را جایگزین تروریسم سازد و ظلم به طبیعت را متوقف نماید و آدم بشود، اما او آنچنان غرق در ویرانیِ وجودی است که استعداد فهم و درک منظور طبیعت را از دست داده است

و به همین خاطر است که ماسک ها همچنان کم خواهد آمد و فشنگ ها و بمب ها هرگز.

نویسنده :

دکتر بهروز مرادی

دکتر بهروز مرادی

دکترای جامعه شناسی
جامعه شناس دين، قرآن پژوه
استاد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.