مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

اهميت و ضرورت خود مديريتي در عصر حاضر

0 65

خود مديريتيself-management

خود مديريتي به دنبال تغيير نگرش و شخصيت نيست، بلكه مي‎خواهد رفتار را تحت كنترل در بياورد و اگر لازم باشد تغييراتي را در آن ايجاد كند؛ به عبارت ديگر خودمديريتي از معرفت پذيري اجتماعي نشأت مي‎گيرد به عبارت دیگرو از نگاه علوم رفتاری خود مديريتي عبارت است از شناسايي درست توانايي ها و استعدادها و تلاش براي پرورش و شكوفايي آنهاست. در تعريف ديگري چنين آمده است كه خود مديريتي تكنيكي است كه به سيستم كمك مي كند تا بصورت اتوماتيك خود را كنترل و هدايت كند.

اهميت و ضرورت خود مديريتي در عصر حاضر
مهمترين رويدادي كه در آينده به وقوع خواهد پيوست قطعا” فن آوري يا تجارت الكترونيك نخواهد بود، بلكه يك تغيير و تحول اساسي در زندگي بشري اتفاق خواهد افتاد كه همانا با رشد فزاينده و محسوس تعداد انسانها مورد توجه قرار مي گيرد كه نخستين گام ، مديريت انسانهاست كه در سرلوحه آن مديريت خود افراد بر خودشان ( خود مديريتي ) مي باشد و دليل آن عدم وجود فرصت آمادگي و توان لازم جامعه براي پرداختن به اين اهم مي باشد

اصول خود مديريتي
1-🎯خود تركيبي ( Self-Configuration) : تركيب اتوماتيك اجزا به منظور اقتباس تفاوت هاي محيطي و تطبيق و تركيب اين تفاوت ها با ويژگي هاي افراد را مي توان خود تركيبي ناميد.

2-🎯خود ترميمي ( Self-Healing) : عبارت است از كشف ،تشخيص و تصحيح اتوماتيك خطاهاي فردي و انجام اقدامات اصلاحي . درك نقاط قوت ما به وسيله دنبال كردن نتايج كارهايي ساده است كه ما انجام مي دهيم. هنوز بسياري از ما نقاط قوت خود را دست كم مي گيريم و از آنها فقط به عنوان هديه استفاده مي كنيم. ما اموري را كه در آنها خوب هستيم و توانايي داريم به نظرمان ساده مي آيند.

 

3- 🎯خود بهينگي( Self-Optimization): عبارت است از نظارت اتوماتيك و اقتباس منابع به منظور دست يابي به عملكرد بهينه در ارتباط با تعيين نيازمنديها. فهميدن قدرت خود، به حساب آوردن ارزشهاي خود و دانستن اينكه به كجا تعلق داريم، اينها چيزهايي هستند كه براي رويارويي با يك تغيير بزرگ در سازمانها ضروري هستند

 

4-🎯خود حمايتي( Self-Protection ): عبارت است از؛ پيش بيني، تشخيص و حمايت و حفاظت در مقابل تهديد هاي ناشي از غرور و تكبر فردي .اجراي فرايند گفته شده نيازمند زمان است، بخصوص هنگامي كه مبادرت به انجام كاري مي كنيم كه واقعا” براي ما مهم است. اگر با كارهايي كه براي ما مهم است سازگاري بوجود آوريم به دستاوردهايي مي رسيم كه دائمي است

نتيجه گيري
حفظ ارزشها وآزادي هاي فردي و تحصيل استقلال فردي مهمترين نتيجه خود مديريتي است. خود مديريتي در ايجاد قدرت در افراد براي مديريت بر رفتار وعملكرد شان در حيطه فردي و سازماني ،در جهت ارتقاي بهره‌وري فردي و سازماني نقش مهمي را در هزاره سوم ايفا مي‌كند. سازمانها و شركت ها در سراسر جهان براي جذب و بكارگيري منابع انساني با استعداد مبارزه مي كنند. و در اين راستا، با فرايند خود مديريتي مي توان با ايجاد و پرورش منابع انساني ماهر و جهت دهي اين نيروها به سمت توسعه انساني و سازماني و در نهايت توسعه همه جانبه گام هاي اساسي برداشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.