مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

آشنایی با تئوری تغییر سازمانی مثبت[فاطمه قیطرانی]

مدیریت تغییر مثبت
0 41

تغییرات سازمانی مثبت در بستر گسترده ای از دانش سازمانی مثبت مطرح شده است. برای درک پایه و اساس آنچه که به معنای تغییر سازمانی مثبت نامیده می‌شود، باید دانست که دانش سازمانی مثبت یک لنز مثبت با تمرکز بر عملکرد مثبت سازمان و افراد آن و توجه به فضائل سازمانی به جای انحرافات و کاستی‌های سازمانی است.

در این دیدگاه سازمانی، چالش‌ها و موانع هم به‌عنوان فرصت تلقی می‌شوند . تمرکز دانش سازمانی مثبت، شناسایی شاخص‌های انحراف مثبت (تمایل به بهبود و ترقی در مقابل انحراف منفی به معنای تمایل به حل مشکلات و معضلات سازمانی)، و همچنین بررسی عملکرد مثبت افراد سازمانی با این فرض و دیدگاه است که افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها، دارای توانمندی‌ها و پتانسیل‌های انحرافات و تغییرات مثبت هستند

افراد و سازمان‌هایی که در معرض تغییر مثبت قرار دارند، یک اثر تقویت کننده را در بهبود منابع و ظرفیت‌های خود تجربه می‌کنند

در تغییرات سازمانی مثبت، به‌دنبال شناسایی متغیرهایی هستیم که چشم اندازهای منحصر بفردی را در مورد سازمان و آینده آن و دست‌یابی به رشد و ارتقاء سازمان در سایه فضائل انسانی و سازمانی به‌دست می‌دهند.

تغییر سازمانی مثبت مستلزم بررسی عوامل موثر بر پذیرش یک دیدگاه مثبت، عملکرد انحراف مثبت، اثرات تعصب مثبت و تاثیر فضیلت یا دنبال کردن بهترین شرایط انسانی در سازمان در زمان تغییرات است.

تئوری‌های تغییر و تحول سازمانی در گذشته، بیشتر تمرکز خود را بر موفقیت تغییرات سازمانی از طریق بهبود بهره‌وری، کارایی و سوددهی متمرکز کرده بودند. گرایش‌های بعدی تئوری‌ها در حوزه تغییرات سازمانی، بر بهبود کیفیت و سازماندهی مجدد در سازمان‌ها متمرکز شدند، اما هنوز هم سرچشمه شروع تغییر و مدیریت آن در این تئوری‌ها، عارضه یابی و حل مشکل بود.

دیدگاه‌های متاخر در زمینه تغییرات سازمانی، تمرکز خود را برای تغییرات سازمانی، بر بهبود قالب‌های ذهنی افراد با تمرکز بر نقاط قوت و مثبت آنها و تاکید بر موفقیت تغییرات سازمانی در اثر رشد و بقاء، که ناشی از ویژگی‌های انسانی مثبت است، گذارده‌اند.

در نتیجه در تئوری‌های جدید تغییر سازمانی بر نتایجی نظیر عدالت و کار گروهی، مشارکت، انسجام اجتماعی، ساخت واقعیت اجتماعی جدید و پذیرش اجتماعی و همچنین پایداری انسانی تاکید می‌گردد

فاطمه قیطرانی

مدرس و پژوهشگر حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی
کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- رفتار سازمانی
دانشگاه علامه طباطبایی

برای مطالعه متن کامل این مقاله به گروه آکادمی مدیریت منابع انسانی مراجعه فرمائید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.