مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

بهره وری ، اثربخشی و کارآیی

0 29

اثربخشی و کارآیی عوامل تشکیل دهنده  بهره وری تعریف میکنند.

در کارآیی، راههای رسیدن به هدف با کمترین منابع (زمان و هزینه) مورد توجه است؛

ولی اثربخشی، خود هدف را مورد بررسی قرار میدهد که اگر این هدف به طور مطلوب و مناسب انتخاب شود، اثربخشی تضمین میگردد.
زمانی که اثربخشی و کارایی و یا به عبارتی هدف درستی با کمترین زمان وکمترین هزینه تحقق یابد، بهره وری حاصل شده است.
پیتر سنج معتقد است جهت هواپیما،  اثربخشی  است که اگر نباشد هر چقدر هواپیما عالی و پیشرفته باشد، باروری صورت نمی گیرد و موتور و  امکانات همچون سوخت و…  کارایی است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.