مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

نقش نوآوری منابع انسانی در موفقیت سازمان [میترا محمدزاده]

0 56

در دنیای رقابتی کنونی و با توجه به شرایط اقتصاد جهانی، منابع انسانی مزیت رقابتی هستند که چنانچه درست مدیریت شوند می توانند بعنوان عامل کلیدی در موفقیت سازمانها مؤثر باشند.

علاوه بر وظایف و نقشهایی که مدیریت منابع انسانی من جمله: نیرویابی، جذب، گزینش، حقوق و دستمزد، ایمنی، رفاه، آموزش، نگهداری و … کارکنان دارد، نقش های نوینی هم برای آن بر شمرده اند از جمله: افزایش تعهد کارکنان، افزایش بهره وری و شرکای استراتژیک سازمان.

شاید بتوان یکی از نقشهای نوین مدیریت منابع انسانی را توسعه نوآوری سازمان دانست ، مدیریت منابع انسانی با رویکردی که پیش می گیرد، نقش غیرقابل انکاری در نوآوری کارکنان خواهد دانست.

نواوری کارکنان

لذا مدیران منابع انسانی با ایجاد جو مطلوب، شناسایی و رفع موانع، تشویق و ایجاد انگیزه و حرکت به سمت ایجاد فرهنگ مناسب می توانند داشته باشند تاثیر بسزایی در نوآوری کارکنان داشته باشند.

نوآوري به عنوان عامل مهم و حياتي براي سازمان ها به منظور ايجاد ارزش و مزيت رقابتي پايدار در محيط پيچيده و متغير امروزي مي باشد. سازمان ها با نوآوري بيشتر، در پاسخ به محيط هاي متغير و ايجاد و توسعه قابليت هاي جديدي که به آن ها اجازه دهد به عملکرد بهتري برسند موفق تر خواهند بود.

ابتکارات و اقدامات نوآوري به طور معناداری به دانش، تخصص و تعهد کارکنان به عنوان درون دادهاي فرايند ايجاد ارزش وابسته است. دانش و شايستگي هاي منابع انساني به عنوان دارايي هاي باارزش براي سازمان ها مي باشد.

اقدامات منابع انساني ابزار و شيوه هاي اصلي هستند که توسط آن ها سازمان ها مي توانند مهارت ها، نگرش ها و رفتار افراد را براي انجام کارهايشان و رسيدن به اهداف سازماني موجود مورد تاثير قراردهند.

خلاقیت کارکنان تاثیر بسزایی در نوآوری و بقای سازمانی دارد. عملکرد خوب سازمان در حوزه نوآوری می‌تواند موجب حفظ مزیت رقابتی و رشد و توسعه سازمان شود. سازمانی که به دنبال خلاقیت و نوآوری است نباید از اهمیت و تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر خلاقیت و نوآوری غافل شود.

نواوری درمدیریت منابع انسانی,بعنوان ابزار کلیدی برای ظرفیت سازی و ارتقاء ان در عصر جهانی سازی است یعنی آنچه که برای توسعه ی مدیریت دولتی مطلوب ضروری است,نیازی جدی برای نوآوری در مدیریت منابع انسانی است که به عنوان ظرفیت سازی برای مواجهه با چالشهای جهانی شدن عمل میکنند.

میترا محمدزاده کلاتی

پژوهشگر و مدرس حوزه منابع انسانی
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی_ منابع انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

برای مطالعه مقاله های بیشتر در زمینه منابع انسانی به گروه آکادمی مدیریت منابع انسانی مراجعه فرمائید

نشانی در شبکه اجتماعی تلگرام : aliseyyednaghavi @
نشانی در شبکه اجتماعی تلگرام : aliseyyednaghavi @

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.