مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

مدیریت منابع انسانی اجتماعی؛مفهومی نو در مدیریت منابع انسانی [فاطمه قیطرانی]

مدیریت منابع انسانی اجتماعی
0 54

در تلفیق مفاهیم HRM و CSRt اورلینسکی و سوانسون (2017) مفهوم جدیدی را معرفی کرده اند که سیاست ها و راهبردهای مسئولیت پذیر اجتماعی را به سمت کارمندان هدایت می کند.

“مدیریت اجتماعی منابع انسانی “ یا SRHRM ، فرضیه های جدید اجتماعی در مدیریت کارمندان داردکه شامل شیوه ها و سیاست هایی است که باید با منابع انسانی شرکت ها و استراتژی های CSR متناسب باشد (بارنا و همکاران ، 2017).

مدیریت منابع انسانی اجتماعی

وقتی مفاهیم CSR و HRM با هم ادغام می شوند، CSR نیازهای کارمندان را برآورده میسازد ، یعنی سیاستهای مربوط به آموزش کارمندان، ارتقاء در مشاغلشان، تشویق اقلیت های مختلف ، و ارائه شرایط پاداش خوب ، از جمله قدردانی و تقسیم کارآفرینی در سهامداری بهبود مییابد.

پیرو استدلال های اورلیتسکی سوانسون (2016) و شن و ژو (2011) ، در حالی که شیوه های HRM در تقویت توانایی های کارمندان مانند مهارت های افزایش توانمندی، افزایش انگیزه و توانایی های افزایش فرصت ها نقش دارند ، مدیریت منابع انسانی اجتماعی فراتر می رود و شامل استخدام و حفظ کارمندان مسئول اجتماعی ، ارائه آموزش CSR و ارزیابی عملکرد اجتماعی و پیوند نتایج ارزیابی به پاداش ، آموزش و توسعه می شود (شن و زو ، 2011 ؛ شن و بنسون ، 2016 ؛ شن و ژانگ ، 2017).

فاطمه قیطرانی

فاطمه قیطرانی

مدرس و پژوهشگر حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی
کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- رفتار سازمانی
دانشگاه علامه طباطبایی

برای مطالعه متن کامل این مقاله به گروه آکادمی مدیریت منابع انسانی مراجعه فرمائید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.