کدبازان

چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹ Wednesday, 30 September , 2020
بایگانی‌ها فراخوان کمپین های بهینه کاوی | مدیرنامه
فراخوان کمپین های بهینه کاوی ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

فراخوان کمپین های بهینه کاوی

شبکه بهینه کاوی در نظر دارد با توجه به ماموریت و رسالت خود تجارب برتر ملی در سطح بهینه کاوی فرآیندی را در قالب برگزاری کمپین های بهینه کاوی به اشتراک بگذارد.