مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

همزمان با هفته سلامت روان؛۸ راهی که مدیران می‌توانند به حفظ سلامت روانی کارکنان کمک…

حتی در بی‌ثبات‌ترین زمان‌ها، نقش مدیران، (حمایت افراد گروه کاری که حمایت سلامت روانی کارمندان را نیز در بر می‌گیرد)، به‌قوت خود باقی است. خبر خوب این است که بسیاری…