تجربیات برگزاری کارگاه بازی های جدی مدیریتی لگو ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

گفتگو با دکتر سعید خاک ره
تجربیات برگزاری کارگاه بازی های جدی مدیریتی لگو

در کارگاه بازی های جدی مدیریتی لگو شما با یکی از ابزار یادگیری تجربی یعنی بازیهای مدیریتی با استفاده از لگو که به همین منظور از سوی شرکت لگو ساخته شده است آشنا می شوید .

چارگون در بیستمین سال فعالیتش از تمرکز بیشتر بر حوزه B2B‌ می‌گوید ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

مدیرعامل چارگون، در نشست سالانه‌ی چارگون بیان کرد
چارگون در بیستمین سال فعالیتش از تمرکز بیشتر بر حوزه B2B‌ می‌گوید

سازمان‌ها بدون نیاز به کدنویسی، نرم‌افزار خاص خودشان را توسعه دهند ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

گفت‌وگو با معاون توسعه بازار همکاران سیستم:
سازمان‌ها بدون نیاز به کدنویسی، نرم‌افزار خاص خودشان را توسعه دهند

بایگانی‌ها گفتگو | مدیرنامه
چیزی یافت نشد !