مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

توجه به میکروفوندانسیون ها؛جعبه سیاه حل نشده در ریشه های بهبود عملکرد سازمان[فاطمه قیطرانی]

0 25

مفهوم بنیانهای خرد یا میکروفوندانسیون ها به سرعت در حال تبدیل شدن به یک حوزه تحقیقاتی مهم در مدیریت استراتژیک با تکیه بر نظریه منبع محور است. این تئوری به باز کردن جعبه سیاه سازمان در درک و تعیین ریشه های ایجاد کننده و توسعه دهنده منابع و مزیت رقابتی کمک کرده است.

درک مفهوم بنیان خرد یا “Micro foundations” در دهه گذشته از توجه زیادی در نظریه های مدیریت استراتژیک و سازمان برخوردار شده است (به طور مثال گاوتی، 2005)

انگیزه اصلی از توجه به این مفهوم، درک چگونگی تاثیر بنیانهای فردی و رفتاری بر سازمان بوده است. اینکه چگونه روابط بین سطوح کلان سازمانی، توسط اقدامات و رفتارهای خرد افراد و تعاملات گروهی آنها در سطوح خرد و میانی تحت تاثیر قرار می گیرد، مهمترین علت در زمینه توجه به بنیان های خرد و میانی سازمان بوده است (ایبل ، فلین و فوس، 2008؛ فلین و فوس، 2015).

مفهوم بنیانهای خرد یا میکروفوندانسیون ها به سرعت در حال تبدیل شدن به یک حوزه تحقیقاتی مهم در مدیریت استراتژیک با تکیه بر نظریه منبع محور است.

این تئوری به باز کردن جعبه سیاه سازمان در درک و تعیین ریشه های ایجاد کننده و توسعه دهنده منابع و مزیت رقابتی کمک کرده است. در همین راستا ، بنیان های خرد می توانند به بررسی بیشتر اقدامات و تعاملات افراد در سازمان ها، برای شناخت بستر موفقیت در فرایندهای کلان سازمانی کمک نمایند. مرور ادبیات اصلی ترین موارد مورد مطالعه در مورد اصول اساسی بنیان های خرد را بر جنبه های روانشناختی و شناختی، دانش و سرمایه انسانی سازمان بنا نهاده است.

مهم آن است که بررسی بنیان های خرد نیازمند انجام پژوهش های چند سطحی است که بتواند به تجزیه و تحلیل تأثیرات و روابط بین متغیرهای خرد و کلان سازمان کمک کند و روابط میانجی گری و تعدیل کننده متغیرهای خرد و کلان را مشحخص نمایند. موضوع مهم دیگر ، تجزیه و تحلیل چگونگی جمع آوری اقدامات و عوامل در فرآیندهای اجتماعی و انسانی سازمان برای ایجاد و توسعه پدیده های استراتژیک (قابلیت های سازمانی و روالها) یا به عبارت دیگر ، چگونگی ظهور این متغیرهای جمعی از طریق فرآیندهای دگرگونی و تجمیع متغیرهای فردی است (مولینا آزورین ، 2014 : 10).

از ابعاد زمینه ای و ریشه ای خرد و میانی در سازمان می توان به بنیانهای رفتاری و انسانی مانند انواع رفتارها، شناخت ها، نگرش ها در سطوح فردی و تعاملات، مشارکت ها، گفتگوها، سرمایه های ارتباطی و … در سطح گروهی نام برد که اجازه می دهند افراد به طور سیستماتیک به تشخیص نیاز برای تغییر در رویه ها و قابلیت-های سازمان اقدام کنند (ورونا و زولو، 2011).

در زمینه بنیان های خرد و رفتاری قابلیت های پویا نیز می توان اذعان کرد که توانایی تغییر مسیر در به کارگیری قابلیت های پویا زمانی میسر میشود که کارکنان به سطح بالای توانمندی برسند و با خلاقیت خود به پیش بینی فرصت ها برای بهبود عملکرد شرکت و تغییر روال های آن اقدام کنند. این بنیانها سبب تحریک پویایی منابع سازمانی گردیده و زمینه ساز ایجاد قابلیت های پویا خواهند بود (سالواتو وازولو ، 2018 ).

فاطمه قیطرانی


فاطمه قیطرانی

مدرس و پژوهشگر حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی
کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- رفتار سازمانی
دانشگاه علامه طباطبایی

برای آشنایی بیشتر با مفهوم Micro foundation ها که در حال حاضر از جدیدترین موضوعات تحقیقات در حوزه مطالعات سازمان و ورود به مباحث انسانی و رفتاری است، مطالعه مقالاتی که در گروه آکادمی آمده است به دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی پیشنهاد می گردد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.