مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

همه پرسی برای شرایط کاررانندگان اوبر و لیفت؛نظم یا انعطاف،کدام برنده می شود؟

Rideshare driver Erica Mighetto holds up a a sign supporting a no vote on Proposition 22 in Oakland, California on October 9, 2020. - Ahead of a referendum that could upend the whole gig economy, Uber driver Karim Benkanoun says his relationship with the rideshare giant must stop being a one-way street. "If youíre a driver with Uber or Lyft, you're nothing," said Benkanoun as he speaks of how he will vote in California's Proposition 22 referendum. (Photo by JOSH EDELSON / AFP)
0 32

تاکسی یابیِ اینترنتی در سانفرانسیکوی کالیفرنیا، در ایالات متحده آمریکا متولد شد. جایی که در هفته های آینده علاوه بر انتخابات ایالات متحده آمریکا، شاید یک همه پرسی است. همه پرسی برای پیمانکار ماندن یا کارمند شدن رانندگان لیفت و اوبر.

قرار است به زودی در کالیفرنیا، یک همه پرسی برگزار شود. نتیجه این همه پرسی می تواند اقتصاد گیگ را دگرگون کند.

کریم یک راننده اوبر است. او رابطه خود با این کمپانی بزرگ تاکسی یابی را خیابانی یک طرفه توصیف می کند. می گوید«راننده اوبر و لیفت، یعنی هیچ کس. این شرکت ها ما را به عنوان کارکنان خود در نظر نمی گیرند. آن ها به ما مثل پیمانکاران مستقل نگاه می کنند اما در این قراردادها جایی نداریم. این رویه دیگر کار نمی کند و باید تغییر کند».

قرار است همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سوم نوامبر سال جاری میلادی، همه پرسی برای تغییر رفتار شرکت ها با کارکنانی که در اقتصاد گیگ، پیمانکار و افراد مستقل در نظر گرفته می شوند، برگزار شود. این همه پرسی می تواند قانون کالیفرنیا را در این باره تغییر دهد. قانونی که رانندگان اوبر و لیفت را پیمانکار مستقل تعریف می کند.

اگر همه پرسی تصویب شود، رانندگان اوبر و لیفت هم چنان به عنوان پیمانکار مستقل شناخته می شوند اما این شرکت ها باید مزایایی را برای رانندگان در نظر بگیرند  که حداقل دستمزد  و ترکیبی از بیمه سلامت و دیگر انواع بیمه شامل می شود، و اگر همه پرسی تصویب نشود، رانندگان در گروه کارکنان شرکت ها طبقه بندی می شوند و بنابراین از همه مزایای تعیین شده در قانون کار کالیفرنیا بهره می برند.

رانندگان درباره این همه پرسی به دو دسته تقسیم می شوند. عده ای مزایای کارمندی را ترجیح می دهند و بعضی دیگر انعطاف کار را دوست دارند و رانندگی در اوبر و لیفت برای آن ها، یعنی کسب درآمد اضافی در پایان هفته.

حامیان تصویب همه پرسی می گویند هزاران شغل در کالیفرنیا با از بین رفتن انعطاف در ساعات کاری از بین می رود و بسیاری از رانندگان از گروه لیفت و اوبر خارج می شوند چراکه امکان کار ساعتی برای این شرکت ها را ندارند. به نظر می رسد بیش از 70 درصد رانندگان می خواهند هم چنان به عنوان پیمانکار مستقل در رابطه با اوبر و لیفت شناخته شوند اما از مزایایی مثل بیمه هم بهره ببرند.

اوبر و لیفت اعلام کردند درصد بالایی از رانندگان آن ها می خواهند مثل همیشه به کار خود ادامه دهند. لیفت اعلام کرده 86 درصد از رانندگان این شرکت کمتر از 20 ساعت در هفته کار می کنند و مدل پیمانکار مستقل را به کارمند شرکت بودن ترجیح می دهند.

اکنون باید دید در هفته های آینده،  همه پرسی به کجا می رسد. نتیجه این همه پرسی می تواند فعالیت دیگر تاکسی یاب ها در سایر کشورها را هم متاثر کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.