مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

لطفا میخ شوید در رفتار سازمانی

0 108

امروزه یکی از مهم ترین نقش های مدیر، توانایی برقراری ارتباط صحیح با کارکنان است. گذاشتن دستی روی شانه، لبخندی بر لب و عشقی در نگاه، می تواند محیط کار را برای کارکنان چنان جذاب کند که هر روز با اشتیاق بیشتری در محیط کار حاضر شوند و با انرژی و عشق بیشتری کار کنند.

امروزه یکی از مهم ترین نقش های مدیر، توانایی برقراری ارتباط صحیح با کارکنان است.

گذاشتن دستی روی شانه، لبخندی بر لب و عشقی در نگاه، می تواند محیط کار را برای کارکنان چنان جذاب کند که هر روز با اشتیاق بیشتری در محیط کار حاضر شوند و با انرژی و عشق بیشتری کار کنند.

دل افزاری دانشی است که به همراه علوم سخت افزار و نرم افزار به کمک مدیران آمده است.

عوامل روحی روانی و رفتار سازمانی مدیران با زیردستان، مهم ترین عامل برای شوق آفرینی و محرک کارایی و خلاقیت است. از این رو در این کتاب به مهم ترین عوامل رفتاری اثرگذار بر نیروی کار پرداخته شده است.

خرید از وب سایت ناشر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.