مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

قابلیت منفی در کارکنان به چه معنی است؟

0 120

توانایی باقی ماندن یک فرد در عدم قطعیت و ابهام و تردید را قابلیت منفی می گویند

وقتی فردی بدنبال تغییر است قدم به قلمرو ناشناخته ها میگذارد و همین ناشناخته بودن او را دچار ابهام و تردید میکند.این طبیعت یادگیری است.پوپر معتقد است:

“نظریه خوب نیستند،مگر آنکه امکان اثبات نادرست بودن آنها وجود داشته باشد.اگرمحکوم به درست درست بودن باشند،یا حشوگویی اند،یعنی چیزی نمی گویند،و یاجزیی اند،یعنی چیز مهمی نمی گویند.”

کارفرمایان موفق ، بطور متوسط ،به ازاء هر پیروزی، نه بار شکست می خورند.
قابلیت منفی باید در انسان توسعه یابد تا امکان موفقیتها افزایش یابد.

دکترمیرعلی سید نقوی
دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

دکترمیرعلی سید نقوی

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

برای مطالعه مقاله های بیشتر در زمینه منابع انسانی به گروه آکادمی مدیریت منابع انسانی مراجعه فرمائید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.