مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

دانش‌آموختگان در کدام مشاغل حضور دارند

0 25

موسسه‌ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رصد اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، نوع مشاغل آنان را اعلام کرد.

نظام آموزش عالی متولی تامین نیروی انسانی متخصص برای توسعه منابع انسانی کشور است، اثربخشی این نظام در انجام این ماموریت مشروط به استفاده از دانش آموختگان در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی است بنابراین به منظور اطلاع از وضعیت سرمایه های انسانی، پیماش وضعیت شغلی و وضعیت فعالیت دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی لازم است.

از این رو، طرح مطالعاتی تدوین الگوی پیمایش یا رصد اشتغال دانش آموختگان در بازار کار در سال ۱۳۹۴ در دستور کار موسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم قرار گرفت و انجام مستمر پیمایش در قالب فعالیت ردیابی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه های کشور با استفاده از داده های ثبت ملی در این موسسه آغاز شد.

نتایج رصد وضعیت اشتغال دانش آموختگان در سال تحصییلی ۹۳-۱۳۹۲ با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  توسط این موسسه آماده شده است که این نتایج بدین شرح است:

۷۱۴ هزار و ۳۷۵ نفر در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ دانش آموخته شدند که از این تعداد ۳۳۵ هزار و ۳۰۷ نفر معادل ۵۳.۰۶ درصد آنان شاغل بودند.

از تعداد شاغلان، ۱۸۰ هزار و ۱۴ نفر زن و ۱۹۹ هزار و ۵۴ نفر مرد هستند. بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان حاکی از آن است که ۳۷۵ هزار و ۳۶۵ نفر از دانش آموختگان در دانشگاه های دولتی و مابقی در دانشگاه های غیردولتی تحصیل کرده اند و به این ترتیب ۵۴.۲۵ درصد دانش آموختگان سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ در دانشگاه های دولتی تحصیل کرده اند.

پیمایش موسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم حاکی از آن است که ۵۲.۸۱ درصد شاغلان وابسته به دانشگاه های وزارت علوم، ۵۲.۲۰ درصد از دانشگاه پیام نور، ۵۶.۱۰ درصد از دانشگاه جامع علمی کاربردی، ۳۹.۸۰ درصد از دانشگاه فنی و حرفه ای بوده اند.

با رصد موسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم مشخص شد که ۶۳ هزار و ۶۸۳ نفر از دانش آموختگان سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ در اصناف و مشاغل آزاد مشغول به کار هستند.

۱۵ هزار و ۸۲۱ نفر در دانشگاه ها و مراکز آموزشی، ۲۲ هزار و ۳۷۹ نفر در مراکز خدمات درمانی، چهار هراز و ۸۶۰ نفر در موسسه و مراکز تحقیقاتی، ۳ هزار و ۶۵۴ نفر در نهاد و نمایندگی، ۲۴۰ هزار و ۳۷۵ نفر در وزارتخانه ها، سازمان و شرکت ها همچنین ۷۰۲ نفر در سایر مشاغل حضور دارند.

ایرنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.