مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

تعريف ۱۳ محور با منابع مورد نياز ۲۳ هزار ميليارد توماني

0 28

دكتر محمدباقر نوبخت در ششمين جلسه ستاد راهبري و برنامه‌ريزي جهش توليد كه در سازمان برنامه و بودجه با حضور وزير نيرو برگزار شد، گفت: سال گذشته وزارت نيرو با موفقيت طرحهايي را در سراسر كشور انجام داد، همچنين ۲۲۷ پروژه در حوزه هاي آب و برق با سرمايه‌گذاري ۳۳ هزار ميليارد توماني در ۳۱ استان كشور به اجرا رسيد.

رئيس ستاد راهبري و برنامه‌ريزي جهش توليد گفت: بر اساس برنامه‌هاي ارائه شده از سوي وزير نيرو ۱۳ هدف با اعتباري نزديك به ۲۳ هزار ميليارد تومان جهت سرمايه‌گذاري در بخش هاي مختلف براي تحقق اهداف جهش توليد تعريف شده است.

منابع تامین اعتبار

به گفته دكتر نوبخت بخشي از اين منابع از طريق اعتبارات موجود در قانون  بودجه سال ۱۳۹۹تامين خواهد شد و مابقي نيز از ساير سازوكارهاي قانوني مانند طرح مشاركت عمومي و خصوصي تامين مي‌شود.
دكتر حميد پورمحمدي معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه طرح‌هاي مختلفي از سوي وزارت نيرو براي تحقق جهش توليد ارائه شده است، گفت: طرح‌هاي توسعه آب و خاك با اولويت مناطق مرزي با منابع مورد نياز ۱۱۰۰ ميليارد تومان در كنار تاكيد بر خريد تضميني آب  از سوي وزارت نيرو مطرح شد.

کارگروه طرح های تنش  آب

به گفته معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه آبرسانی به طرح‌هاي داراي تنش  آبي در يك كارگروه اولويت بندي خواهد شد همچنين اعطاي تسهيلات از محل تبصره ۱۸ نيز اجرا مي شود. از سوي ديگر بازگشت كلي منابع بخش برق از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه به وزارت نيرو نيز مورد تاكيد است.
وي افزود،  بر اين اساس در پايان سال ۹۹ حدود ۹ سد جديد، ۹ آبگير و  همچنين آبرساني به ۱۴۰۰ روستا انجام خواهد شد. 

به گفته معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه آبرسانی به طرح‌هاي داراي تنش  آبي در يك كارگروه اولويت بندي خواهد شد همچنين اعطاي تسهيلات از محل تبصره ۱۸ نيز اجرا مي شود. از سوي ديگر بازگشت كلي منابع بخش برق از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه به وزارت نيرو نيز مورد تاكيد است.
وي افزود،  بر اين اساس در پايان سال ۹۹ حدود ۹ سد جديد، ۹ آبگير و  همچنين آبرساني به ۱۴۰۰ روستا انجام خواهد شد. 

د‌كتر پورمحمدي ادامه داد،  با توجه به اينكه تنها ۳۰ درصد اين منابع در قانون بودجه لحاظ شده است پيشنهاد مي شود تا از طريق دفتر اقتصاد مقاومتي و همچنين دفتر انرژي سازمان برنامه و بودجه اولويت بندي طرح‌ها انجام شده و از طريق ساز و كارهاي قانوني و همچنين طرح مشاركت عمومي و خصوصي تخصصهاي مورد نياز انجام شود.

احداث ۲۰۰۰ كيلومتر خط انتقال برق

به گفته دكتر پورمحمدي در سال ۹۹ حدود  ۲۰۰۰ كيلومتر خط انتقال برق احداث خواهد شد و همچنين در حال حاضر اتلاف انرژي در شبكه برق به زير ۱۰ درصد كاهش يافته است در راستاي تحقق جهت توليد نيز در سال جاري ۲۰ شهرك صنعتي به شبكه برق متصل خواهد شد.
وي گفت: سازمان برنامه و بودجه آمادگي خود را براي تامين مالي پروژه تحويل يك ميليون دستگاه موتورسيكلت برقي با هدف بهره‌ور تر شدن صنعت برق اعلام مي كند.

 دكتر اردكانيان وزير نيرو نيز در پايان اين جلسه با بيان اينكه وزارت نيرو به عنوان يك دستگاه اجرايي نقش تعيين‌كننده‌اي در تامين زيرساختهاي آب و برق براي تحقق اهداف جهش توليد دارد، گفت:  بخش‌هاي توليدي در سراسر كشور بايد از تامين آب و برق كافي اطمينان خاطر داشته باشند.
وي افزود، در اين جلسه برنامه‌هاي وزارت نيرو براي تحقق جهش توليد مطرح شد و در نهايت تا پايان فروردين ماه يك توافقنامه چارچوب دار با  سازمان برنامه و بودجه براي تامين الزامات و پيش نيازهاي طرح‌هايي  نهايي خواهد شد.

افزایش مصرف آب شور

وزير نيرو گفت: با شيوع بيماري كرونا مصرف آب شور در كشور افزايش يافته است و اميدواريم كه با رعايت حداكثري از سوي مردم هيچ‌گونه كمبودي در تابستان پيش‌رو نداشته باشيم.
به گفته دكتر اردكانيان بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته در سال ۹۹ مشاركت حداكثري براي حل مشكلات زيرساختي واحدهاي توليدي در حوزه وزارت نيرو انجام ميشود،  بر اين اساس تا ۴۰ درصد منابع داخلي وزارت نيرو براي توسعه زيرساخت اب و برق  شهرك هاي صنعتي داراي اولويت صرف خواهد شد.

وي گفت: با توجه به اينكه عمده منابع وزارت نيرو در بخشهاي آب و برق از منابع داخلي و يا فروش خدمات تامين مي شود گفت: تا پايان ارديبهشت ماه مصرف كنندگاني كه توان پرداخت قبوض خود را نداشتند مهلت داده شده است اما از مردم تقاضا مي‌كنيم در حد امكان نسبت به تسريع در پرداخت قبوض خود اقدام كند چرا كه در اين مدت تنها ۲۰ درصد منابع درآمدي وزارت نيرو دريافت شده است.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.