مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

ایرانیان در فصل اول سال زمان خود را چگونه گذراندند [گزارش مرکز آمار ایران]

0 38

طرح آمارگیری گذران وقت یکی از طرح‌های مهم مرکز آمار ایران است. این طرح با مراجعه به خانوارها و با هدف دستیابی به شیوه گذران وقت افراد ١۵ ساله و بیشتر ساکن در نقاط شهری کشور، شناخت نوع و مدت زمان فعالیت‌های انجام‌شده توسط آنها در یک شبانه‌روز به اجرا در آمده است. این طرح در چهارمین هفته خرداد ماه (٩٩/٣/٢۴ لغایت ۹۹/۳/۳۱) در نقاط شهری کشور اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج طرح آمارگیری از گذران وقت بهار ١٣٩٩ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

طرح آمارگیری گذران وقت یکی از طرح‌های مهم مرکز آمار ایران است. این طرح با مراجعه به خانوارها و با هدف دستیابی به شیوه گذران وقت افراد ١۵ ساله و بیشتر ساکن در نقاط شهری کشور، شناخت نوع و مدت زمان فعالیت‌های انجام‌شده توسط آنها در یک شبانه‌روز به اجرا در آمده است. این طرح در چهارمین هفته خرداد ماه (٩٩/٣/٢۴ لغایت ۹۹/۳/۳۱) در نقاط شهری کشور اجرا شد.

بررسی نتایج طرح در بهار ٩٩ نشان می‌دهد که:

متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز به ترتیب:

– به گروه فعالیت «رسیدگی و خودمراقبتی (شامل خوابیدن، خوردن و آشامیدن، مراقبت‌های بهداشتی – پزشکی، سفر مرتبط با فعالیت‌های رسیدگی و خودمراقبتی و …) با ١١ ساعت و ٣٨ دقیقه

 فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی (شامل بازدید از، رویدادهای / مکان‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی، سرگرمی‌ها، شرکت در ورزش‌ها، استفاده از رسانه‌های گروهی، مطالعه در اوقات فراغت، تماشای تلویزیون، گوش دادن به رادیو، سفر مرتبط با فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی و تمرین‌های ورزشی و …)»با ۴ ساعت و ٢٧ دقیقه

خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده (شامل تهیه و آماده کردن غذا، تمیز کردن خانه، خرید کردن برای اعضای خانوار، نگهداری از گل و گیاه و حیوان خانگی و …)» با ٢ ساعت و ۵۰ دقیقه

 اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد (شامل اشتغال در شرکت‌ها، نهادهای دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی، اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی خانگی تولید کالاها، اشتغال در خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی خانگی ارائه خدمات، فعالیت‌های فرعی و وقفه‌های مرتبط با شغل، جستجوی شغل، راه اندازی شغل، سفر و تردد مرتبط با شغل و …) ٢ ساعت و ۴٠ دقیقه است، این مدت زمان برای مردان در حدود ۴ ساعت ۴٨ دقیقه است.

 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی (صحبت کردن، شرکت در رویدادهای اجتماعی / فرهنگی جامعه، نقش داشتن در مسئولیت‌های مربوط به شهروندی، آداب و رسوم دینی، سفر تفریحی- زیارتی و …) با یک ساعت و ٣۶ دقیقه بوده است.

-همچنین کمترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به «کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد» با ٢ دقیقه است.

– در بین مردان، بعد از فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی»، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز به ترتیب مربوط به گروه فعالیت، «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد» با ۴ ساعت و ۴٨ دقیقه، «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ۴ ساعت و ۴٧ دقیقه و «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی» با یک ساعت و ٢۵ دقیقه بوده است

– در بین زنان، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده بعد از رسیدگی و خودمراقبتی، به ترتیب مربوط به گروه فعالیت، «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» با ۴ ساعت و ۴۴ دقیقه و «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ۴ ساعت و ٨ دقیقه در رتبه بعدی قرار دارد.

– مقایسه الگوی گذران وقت بین مردان و زنان گویای این مطلب است که زنان نسبت به مردان در یک شبانه روز بیش از ٣ ساعت و نیم وقت بیشتری به خدمات خانگی بدون مزد و بیش از ۴ ساعت زمان کمتری به فعالیت‌های مرتبط برای مزد اختصاص می‌دهند.

– مقایسه الگوی گذران وقت فصل بهار ٩٩ با فصل زمستان ٩٨ نشان می‌دهد خدمات خانگی بدون مزد به طور متوسط ١٣ دقیقه و فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی» و «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ٢ دقیقه نسبت به فصل زمستان زمان کمتری و فعالیت «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی» با ١٢ دقیقه و یادگیری با ۴ دقیقه زمان بیشتری به خود اختصاص داده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.