مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

اغاز به کار مرکز سنجش صلاحیت حرفه ای منابع انسانی ، انجمن صنفی مدیران منابع انسانی

انجمن صنفی مدیران منابع انسانی
0 208

انجمن صنفی مدیران منابع انسانی در راستای توسعه استاندارد در حوزه منابع انسانی و احراز ملاک ها و معیارهای شناخته شده برای طبقه بندی شایستگی های حرفه ای براساس مدل شایستگی های شغلی اتحادیه اروپا اقدام نمود .

این مدل که در حال حاضر توسط اتحادیه اروپا برای ساماندهی نیروی کار در 28 کشور اتحادیه ، طی 20 سال گذشته توانسته یک پروتکل و استانداردسازی دقیق برای تمامی مشاغل بر اساس تعیین سطح خبرگی بر اساس KSA دانش و مهارت و تواناییهای افراد تدوین نماید و 130 میلیون نفر متخصص در جهان تا کنون توسط این مدل مورد ارزیابی و تعیین سطح قرار رفته اند.

این انجمن با مشارکت موسسه نشان اور و دانشگاه حکمرانی فرانسه به مدت دو سال برروی، بومی سازی مدل فعالیت داشته و نهایتا پس از طی فرایندهای مورد نظر ، مدل مورد تایید قرارگرفته و هیات ژوری منتخب انجمن و مورد تایید دانشگاه حکمرانی فرانسه ، احکام خود را در نشست تخصصی کارگروه های انجمن در تاریخ 7 3 1400 دریافت نمودند این هیات شامل اقایان : دکتر جواد محجوب ، دکتر فرشید سیف ، دکتر علی تویسرکانی و سرکاخانم دکتر لبادی می باشند .

انجمن صنفی مدیران منابع انسانی

فرایند کار در این ارزیابی

در حال حاضرفرایند کاملا مجازی و اینترنتی بوده و متخصصان منابع انسانی می توانند با ارایه مدارک و مستندات در بخش های دانشی ، مهارتی و شایستگی های خود را ارسال و سپس مستندات و ارزیابی ها حضوری توسط هیات ژوی و کانون های ارزیابی ، مورد بررسی قرار گرفته و صلاحیت حرفه ای فرد مورد نظر در نه رتبه، مشخص می گردد و در صورت تمایل متقاضی ، گواهی رتبه بندی شده فرد براساس مدل اروپایی توسط دانشگاه حکمرانی فرانسه ، صادر می گردد از جمله مزایای این گواهی صلاحیت حرفه ای به عنوان یک گذر شغلی بین المللی در اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای دنیا می باشد .

دیگر مزایای این مدل که در راستای توسعه مهارتها و صلاحیت های حرفه ای منابع انسانی می باشد متعاقبا اعلام می گردد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.