مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

ارتقاء دانشگاه های ایرانی در رتبه بندی ۲۰۲۰ دانشگاه های دنیا

0 19

وضعیت دانشگاه‌های کشور در آینه نظام بین المللی رتبه بندی ۲۰۲۰ کیو اس نشان می‌دهد که دانشگاه‌های کشور در این رتبه بندی ارتقاء پیدا کرده‌اند.

سال ۱۳۹۸ سالی پربار از نظر ارتقاء دانشگاه های کشور در رتبه بندی های مختلف علمی و دانشگاهی بود. یکی از این رتبه بندی ها، رتبه بندی جهانی کیو اس (QS) است که از سوی موسسه «کاکارلی سیموندز» در کشور انگلستان صورت می‌گیرد و عملاً از سال ۲۰۱۰ به صورت مستقل دانشگاه‌های دنیا را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

روش شناسی رتبه بندی جهانی کیو اس بر اساس دامنه گسترده‌ای از فعالیت‌های دانشگاهی طراحی شده است. دانشگاه‌ها توسط ۶ شاخص در قالب چهار حوزه کلی آموزش، پژوهش، قابلیت جذب در بازار کار و بین المللی سازی ارزیابی می‌شوند.

در رتبه بندی جهانی کیو اس بررسی شهرت دانشگاه با وزن ۴۰ درصد، ارزیابی کارفرمایان با وزن ۱۰ درصد، نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی با وزن ۵ درصد، نسبت دانشجویان بین المللی با وزن ۵ درصد، میزان استنادات به ازای هر عضو هیئت علمی با وزن ۲۰ درصد و نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو با وزن ۲۰ درصد جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها بهره برده است.

پایگاه رتبه بندی کیو اس در ارزیابی خود در شاخص‌های مربوطه بخصوص اندازه گیری تأثیر پژوهش، اطلاعات پنج ساله موجود دانشگاه‌ها را در پایگاه استنادی اسکوپوس مورد بررسی قرار می‌دهد.

منابع اطلاعاتی مورد استفاده در رتبه‌بندی جهانی کیو اس در سال ۲۰۲۰ شامل اطلاعات حاصل از نظرسنجی‌ها، اطلاعات ارائه شده از سوی دانشگاه‌ها و اطلاعات پژوهشی سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۴ دانشگاه‌ها در پایگاه استنادی اسکوپوس ( Scopus) است.

۶ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی جهانی کیو اس ۲۰۲۰

در اعلام نتایج رتبه بندی جهانی کیو اس در ۲۰۲۰ تعداد ۶ دانشگاه ایرانی شامل دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۴۰۷، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۴۸۹، دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه ۶۵۰-۶۰۱، دانشگاه تهران با رتبه ۶۵۰-۶۰۱ و دانشگاه‌های شهید بهشتی و دانشگاه شیراز با رتبه ۱۰۰۰-۸۰۱ در این رتبه بندی حضور یافتند.

این در حالی است که تا سال ۲۰۱۶ فقط دو دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۴۸۰-۴۷۱ و دانشگاه تهران با رتبه ۶۰۰-۵۵۱ در این نظام رتبه بندی حضور داشتند.

در رتبه بندی کیو اس در سال ۲۰۲۰ همانند سال ۲۰۱۹ از ایران همین شش دانشگاه حضور داشتند اما دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و تهران نسبت به سال گذشته ارتقاء یافتند. 

به طور خاص دانشگاه صنعتی شریف از ۴۳۲ در سال ۲۰۱۹ به جایگاه ۴۰۷ در سال ۲۰۲۰ (۲۵ پله ارتقا)، دانشگاه صنعتی امیر کبیر از رتبه ۴۹۸ به رتبه ۴۸۹ (۹ پله ارتقا) و دانشگاه تهران از بازه ۷۵۰-۷۰۱ به بازه ۶۵۰-۶۰۱ ارتقا جایگاه داشته‌اند.

۲ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی استخدام فارغ‌التحصیلان کیو اس ۲۰۲۰

به گزارش مهر، این رتبه‌بندی در سال ۲۰۲۰ یک رتبه بندی دیگر با عنوان رتبه‌بندی جهانی استخدام فارغ‌التحصیلان منتشر کرد.

بر اساس رتبه‌بندی جهانی استخدام فارغ‌التحصیلان کیو اس سال ۲۰۲۰ سه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و تهران در جمع ۴۹۹ دانشگاه برتر جهان در این حوزه قرار گرفتند، به این ترتیب  دو دانشگاه صنعتی شریف و تهران با کسب رتبه در بازه ۵۰۰-۳۰۱ توانستند برای اولین بار در جمع ۴۹۴ دانشگاه برتر جهان در این حوزه قرار گیرند.       

رتبه بندی استخدام فارغ التحصیلان کیو اس مشخص می کند که کدام دانشگاه بیشترین کمک را به فارغ التحصیلان خود جهت تامین شغل ارائه می دهد و بر اساس ۵ شاخص نظرسنجی کارفرمایان (وزن ۳۰ درصد)، خروجی فارغ التحصیلان (وزن ۲۵ درصد)، مشارکت با کارفرمایان نسبت به اعضای هیئت علمی (وزن ۲۵ درصد)، مشارکت کارفرما / دانشجو (وزن ۱۰ درصد)، نسبت استخدام فارغ التحصیلان (وزن ۱۰ درصد) صورت می گیرد.

۱۴ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی موضوعی کیو اس ۲۰۲۰

پایگاه رتبه‌بندی کیو اس همچنین در پایان سال ۹۸ دهمین دوره رتبه بندی موضوعی دانشگاه‌های جهان را منتشر کرد و نتایج آن نشان داد حضور دانشگاه‌های ایرانی در این رتبه‌بندی رو به رشد بوده است.

 در رتبه بندی موضوعی «کیو اس» یک هزار و ۳۶۸ دانشگاه، از ۸۳ کشور در ۴۸ موضوع ارزیابی شدند و از کشور ایران ۱۴ دانشگاه در ۱۳ حوزه موضوعی حضور داشتند. این رتبه بندی دانشگاه‌های برتر دنیا را در ۴۸ حوزه موضوعی در قالب ۵ حیطه کلی علوم طبیعی؛ مهندسی و فناوری؛ علوم زیستی و پزشکی؛ علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی ارزیابی کرد.

در حوزه کلی مهندسی و فناوری مانند رتبه بندی سال ۲۰۱۹ سه دانشگاه صنعتی شریف و تهران و صنعتی امیرکبیر حضور دارند، هر سه دانشگاه نسبت به سال پیش ارتقا رتبه بسیار خوبی داشتند. دانشگاه صنعتی شریف از رتبه ۳۰۸ به ۲۲۱، دانشگاه تهران از بازه رتبه‌ای ۴۰۱-۴۵۰ به ۲۷۲ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از رتبه ۴۵۱-۵۰۰ به ۳۶۱ ارتقا پیدا کرده اند.

در حوزه کلی پزشکی و علوم زیستی مانند سال گذشته تنها دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور دارد. در حوزه کلی علوم طبیعی نیز دانشگاه تهران به همراه دانشگاه صنعتی شریف توانستند در این رتبه بندی حضور داشتند.

 نتایج حاصله نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰ دانشگاه‌های ایران در ۱۵ حوزه موضوعی حضور دارند. این در حالی است که در سال ۲۰۱۶، تنها دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه پزشکی با رتبه ۳۰۰-۲۵۱ حضور داشت.

نتایج رتبه بندی موضوعی کیو اس سال ۲۰۲۰

ارتقاء دانشگاه های ایرانی در رتبه بندی ۲۰۲۰ دانشگاه های دنیا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.