مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

مدیریت با سرکشی به محیط یا مدیریت با قدم زدن در محیط (MBWA)

0 115

مدیریت با سرکشی به محیط یا مدیریت با قدم زدن در محیط  (MBWA)به روشی از مدیریت کسب و کار اطلاق می شود که درآن مدیر با سرکشی  غیر سازمان یافته وتصادفی به محل کار پرسنل مراجعه و  از کارکنان در حال کار ، تجهیزات در حال استفاده  بازدید می نماید

ویژگی این برنامه غیر برنامه ریزی بودن آن در برابر روشهای منظم بازدید می باشد که درآن کارکنان آمادگی بازدید را دارند

منافع مورد انتظار برای مدیر کسب و کار از این روش مشاهده تصادفی از نمونه مشکلات مطرح شده کارکنان و سایر موار نامطلوب که موجب کاهش روحیه کارکنان  و بهره وری سازمان گردیده است می باشد و این روش به بهبود روحیه کارکنان ، افزایش آگاهی از اهداف سازمان و بهره وری می باشد

نکات مهم در هنگام بازدید

  • حساسیت های خود را به اصول و ارزش های سازمان یادآوری کنید

اینکه چه نکاتی را مدنظر قرار می دهید  از نظر بازدید شوندگان اهمیت فوق العاده دارد ، اساسا شاخص هایی را انتخاب کنید که دوست دارید کارکنان به آنها توجه داشته باشند

  • بازخوردهای مناسب ارائه بدهید

اینکه اوضاع در چه وضعیتی قرار دارد بستگی به شاخص های کنترلی شما درزمان بازدید دارد

اعلام رضایت و اعلام نارضایتی با هم ارائه دهید

  • به تعهدات سازمان نسبت به کارکنان حساسایت نشان دهید

در یک جلسه غیر برنامه ریزی شده اجازه مکالمه به کارکنان بدهید ، نارضایتی های آنها را در نظر بگیرید و حتی از تحقق دستوراتتان و احساس کارکنان نسبت به تسهیلات در نظر گرفته شده برای کارکنان مطلع شوید

  • ارائه واکنش های فوری و اساسی نسبت به موارد مشاهده شده پس از مراجعه به دفترتان

بی توجهی به موارد مشاهده شده تداعی کننده تئوری پنجره شکسته می باشد که منجر به همه گیر شدن بی تفاوتی به ارزشها و اهداف سازمان می گردد

  • نکته بعدی مراقبت از بی ارزش نمودن ساختار سازمانی می باشد

مبادا مدیران در این بازدید ها مدیران میانی را تضعیف نمایند و این باب در سازمان گشوده شود که مدیران فاقد صلاحیت می باشند و ضمن ایجاد هژمونی و بی نظمی موجبات سرکشی از دستورات مدیران میانی را فراهم آورند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.