مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

NPT

عواقب خروج از ان.پی.تی برای ایران چه خواهد بود ؟

یک کارشناس سیاست خارجی معتقد است که در شرایط کنونی برای ایران بودن یا نبودن در npt فرق زیادی ندارد چرا که شدیدترین تحریم ها اعلام شده و اگر هم خارج شود، این تحریم ها کماکان پا برجا خواهند بود و از این نظر چیزی برای کشور ما تغییر نخواهد کرد.