مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

Brand DBA

برگزاری دوره آموزشی پودمانی Brand DBA تحت نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی

از اصلی ترین دغدغه های آکادمی برند ایران، یکسو سازی و تعامل دانش آکادمیک و تجربه عملیاتی و کاربردی در حوزه برندسازی به همراه ارائه گواهینامه ای معتبر و قابل ترجمه می بوده. از این رو اقدام به برگزاری دوره آموزشی پودمانی Brand DBA تحت نظر دانشگاه جامع…