مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

شهر بستنی میهن

توضیحات و تشکر گروه صنعتی میهن در ارتباط با حادثه اخیر

حوادث با همه تلخی‌های خود، گاه سویه‌های ارزشمندی از محبت و همراهی را نمایان می‌کند که از آسیب‌ها و رنج‌ها می‌کاهد و چراغ دلگرمی و امید را می‌افروزد‌‌. روابط عمومی گروه صنعتی میهن با انتشار اطلاعیه از حمایت های بعمل آمده از این مجموعه قدردانی نمود…