مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

استارتاپ سایه

سایه ،بستر شفاف کمک رسانی برای همه با کمپین “هم سایه هم باشیم” به میدان آمد

مجموعه(مفهوم) "سایه" یک ایده استارتاپی از تیمی خلاق و دغدغه مند می باشد که با توجه به نیازهای موجود در جامعه و با هدف شفافیت بیشتر در خدمت رسانی و هدفمند کردن کمک ها آغاز به کار نموده است. رسالت این پلتفرم اتصال توان توانمند به نیاز نیازمند است که…