مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

اتوماسیون فرآیند رباتیک

اتوماسیون فرآیند رباتیک (RPA) چیست؟[چارگون]

هدف اتوماسیون فرآیند رباتیک (Robotic Process Automation) بهبود فرآیند‌های کسب‌وکار در سازمان‌ها می‌باشد. RPA یک فناوری نوظهور است، که با استفاده از آن می‌توان به طور خودکار وظایف تکراری با حجم زیاد اما کم ارزش را به صورت خودکار انجام داد.