مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

وضعیت تولید، چشم‌انداز مثبتی برای رشد صادرات ترسیم نمی‌کند

حسن احمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، عدم ثبت سفارش، عدم تخصیص و تامین ارز و تصمیمات غیرمسئولانه وزارت صمت، در رابطه با تامین مواد اولیه را عامل کاهش واردات مواد و افزایش شدید قیمت آن می‌داند که منجر به کاهش تولید و در نهایت افت صادرات می‌شود.