مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور رده

میدون

قسمت چهل و دوم مسابقه میدون ؛برنده شدن ایده تولیدی مصنوعات چوبی و MDF

در قسمت چهل و دوم مسابقه میدون کسب و کارهای آموزش هنرهای دستی و فروش مواد اولیه ، تولید مصنوعات چوبی و MDFو تولید قطعات پلیمری خودرو با هم به رقابت پرداختند ، در ادامه ویدئوی ارائه هر

قسمت سی و نهم مسابقه میدون ؛سجاد باغبان با پرورش کرم میل ورم برنده شد

در قسمت سی و نهم مسابقه میدون سه کارآفرین سجاد باغبان؛ پرورش کرم میل ورم ،مجتبی محمودی نژاد؛تولید تهویه درون سنگی سرویس بهداشتی و خانم محدثه سادات حسینی؛تولید پوشاک بانوان شرکت کردند که…

قسمت سی و هشتم مسابقه میدون ؛تولید تصفیه آب نانویی برنده شد

در قسمت سی و هشتم مسابقه تلویزیونی میدون سه کارآفرین سروش حیدری؛تولید کِرین‌های تلسکوپی ، علی زبردستی؛تولید دستگاه تصفیه آب، زهرا کوه‌کن؛تولید روکش‌های صندلی شرکت نمودند که در ادامه…