مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور رده

رپورتاژ

کرونا، اشک‌ها و لبخندها از نگاه بنیان‌گذاران استارتاپ‌های فینتکی

پنجمین گردهم‌آیی فصلی ستارگان با حضور مدیران عامل 15 کسب و کار فینتکی عضو پورتفوی شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر مدیریت ثروت ستارگان در تیرماه سال جاری برگزار شد.در ادامه می‌توانید گزیده‌ای از مطالب ارائه شده در این نشست فینتکی را به اختصار مطالعه…