مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور رده

فرهنگی

خطر افسردگی؛ این‌روزها برخی کتاب‌ها را نخوانید!

به گفته یک پژوهشگر ادبی، انتخاب کتاب و فیلم نامناسب در شرایط بحران، مانند دوره شیوع کرونا می‌تواند منجر به آرامش یا افسردگی افراد شود. برخی کتاب‌ها این‌ روزها مانند شمشیر دولبه‌ هستند که نباید اشتباه انتخابشان کرد.