مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور رده

بازار کار

جزئیات فیش ‌حقوقی کارکنان در سال ۹۹ حداکثر پاداش و نحوه پرداخت حق ماموریت

اطلاعات حقوقی کارکنان باید در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت شود و علاوه بر این، باید ضوابط پرداخت پاداش، فوق‌العاده ماموریت و سایر هزینه‌ها نیز مشخص شود و دستگاه‌های…