مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور رده

اجتماعی

دوره جرم‌یابی دیجیتال برای پلیس فتا

رئیس پژوهشکده امنیت فاوای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تشریح محورهای پنج گانه اداره آزمایشگاه های امنیتی، از برگزاری نخستین دوره جرم یابی دیجیتال برای کارشناسان فنی پلیس فتا…