مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

پنج روش برای اخراج محترمانه

راهکاریی برای اخراج محترمانه افراد تعویض کارمندان یکی از عملکردهای طبیعی سازمان­هاست. بعضی از افراد استعفا می­دهند، عده ­ای بازنشسته می­شوند؛ و برخی دیگر اخراج…

Apple iPad review

Don't act so surprised, Your Highness. You weren't on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what…