مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

راه و رسم مربیگری

0 48

اگر در مقام مدیر در کسب‏ وکاری مشغول به کارید یا به هر نحو مسئولیت تعدادی از همکارانتان را بر عهده دارید و آن ‏قدر متواضعید که فکر می‏ کنید می‏ توانید بهتر از این با همکارانتان تعامل کنید و دغدغة رشد و پویایی آنها را دارید حتماً این کتاب را بخوانید. این کتاب از یک طرف به منابع معتبر و تحقیق‏ های علمی پشت‏ گرم است و از طرف دیگر سرشار از تکنیک ‏های عملی و دم‏ دستی مربیگری است. با خواندن آن تجربة خیلی از موقعیت‏ هایی که کتاب توصیف می‏ کند جلوی چشمانتان می ‏آید و افسوس می‏ خورید که کاش بهتر مدیریت می‏ کردید.

     نویسنده در هیچ جایی از کتاب پرگویی نکرده است و هر خط از متن کتاب نکتة به‏ دردبخوری دارد؛ پس نوشته ‏ها کوتاه و کتاب خواندنی است. در کنار آن، ویدیوها متن کتاب را به تفصیل توضیح می ‏دهند تا به ‏طور کامل در ذهنتان بنشیند. پس اکیداً پیشنهاد می‏ کنم ویدیوها را ببینید تا منظور نویسنده را بهتر متوجه شوید و مدیر بهتری باشید. با دیدن ویدیوها به شوخ ‏طبعی مایکل هم بیشتر پی می ‏برید.

راه و رسم مربیگری

نویسنده: مایکل بانگی استانیر

مترجم: سهند حمزه ئی

تاریخ انتشار: زمستان97

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.